Podmínky služby naposledy editovány January 2, 2016, 3:24:48 pm

Parba.eu Free Image Hosting si vyhrazuje právo odstranit nebo nahradit všechny soubory, které ohrožují bezpečnost serveru nebo jsou jinak nebezpečné. Následující typy souborů nesmí být nahrány za žádných okolností:

    • Soubory s pornografickýmmateriálem. To zahrnuje soubory zobrazující genetálie, nahotu nebo sexuální situace.
    • Soubory, které porušují autorská práva na jakéhokoliv subjektu. . To zahrnuje, ale není omezena, fotografií chráněných autorským právem, stejně jako soubory, pro které uživatel nemá využití a distribučních oprávnění.
    • Soubory, jejichž zamýšlené použití nebo účel je obtěžování jednotlivých osob nebo více.
    • Soubory, jejichž zamýšlené použití nebo účel je propagace výrobků nebo služeb prostřednictvím inzerátů. To zahrnuje mimo jiné i email spam a bannerové reklamy.
    • Soubory, které jsou nezákonné a nebo jsou v rozporu se zákony.

Nahrávání jakéhokoliv typu z výše uvedených souborů, bude mít za následek:

    • Okamžité zrušení uživatele a možnosti jednotlivce používat Parba.eu Free Image Hosting nebo některé z jeho poskytovaných služeb.
    • Smazání VŠECH obrázků které uživatel nahrál na Parba.eu Free Image Hosting.
    • Případné trestní stíhání.

To bude v platnosti okamžitě po zjištění případných porušení výše uvedených podmínek, s věčným trváním, na základě rozhodnutí Parba.eu Free Image Hosting. Je-li soubor odstraněn, nesmí uživatel nahrát soubor znovu.

Právní podmínky:

Tyto smluvní podmínky se mohou měnit bez předchozího upozornění. Pomocí Parba.eu Free Image Hosting, uživatel souhlasí s tím, že nezahrnuje Parba.eu Free Image Hosting do jakéhokoliv typu soudního řízení nebo přistoupíme k podniknutí právních kroků proti uživateli za porušování těchto podmínek služby. Parba.eu Free Image Hosting nenese žádnou právní odpovědnost za obsah souborů, které jsou nahrány na Parba.eu Free Image Hosting jednotlivými uživateli a bude spolupracovat s právními orgány a vládními subjekty v případě, že nahrané soubory jsou považovány v rozporu s těmito Podmínkami služeb.

Všechny soubory jsou © jejich příslušných vlastníků. Všechen ostatní obsah je © Parba.eu Free Image Hosting. Parba.eu Free Image Hosting není odpovědný za obsah žádných nahraných souborů.